50% támogatás, kertészeti pályázat!

Híreink

-

Éljen a lehetőséggel! 50% támogatás traktorra, rakodóra, pótkocsira, betakarító gépre, egyéb kertészeti gépekre, vagy  fejlessze preciziós irányba gazdaságát!

Amennyiben Ön gépberuházást tervez, mi vagyunk az optimális választás, mert:

- nálunk megvásárolhatja egyedi gépét
- szaktanácsot adunk, a technológia tervezését elvégezzük
- megszervezzük a finanszírozást
- segítünk pályázata elkészítésében

 

 Keresse bizalommal értékesítőinket

Lamborghini pályázatra

Akár egy ilyen Lamborghini kertészeti traktorra is pályázhat

Preciziós pályázat - Mezőgazdaság digitális átállásához kapcsolódó precíziós fejlesztések támogatása

Kertészeti pályázat - Kertészeti üzemek megújításának támogatása

Kertészeti gépek és eszközök (traktor, munkagépek, betakarítógépek, talajművelő gépek, egyéb kertészeti gépek és eszközök) beszerzéséhez nyújtott vissza nem térítendő támogatás.

Támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg: 50 milliárd Ft

Támogatható tevékenységek:

Az alábbi - kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges - építéssel nem járó kertészeti eszközök, gépek beszerzése: 

-              mezőgazdasági erőgéphez, traktorhoz kapcsolható munkagépek,

-              önjáró és vontatott betakarítógépek,

-              szedő platform, szüretelő-szedő gép, szedőputtony,

-              talajművelő gépek,

-              kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges, egyéb gépek, eszközök beszerzése,

-              maximum 1 db, legfeljebb 83 kW / 111 Le motorteljesítményű traktor,

-              maximum 1 db mezőgazdasági pótkocsi.

 

A fenti tevékenységek valamelyikével együttesen támogatható továbbá: 

-           Üzemen belüli anyagmozgatás gépei: rakodógép, targonca és ezek adapterei, kézi hidraulikus vagy elektromos raklapemelő (béka) beszerzése.

-           A gépek, berendezések beszerzéséhez kapcsolódó általános költségek, például mérnökök díjai, hatósági eljárási díjak, tanácsadói, projekt-előkészítési és projekt-menedzsment költségek.

 

A támogatás mértéke:

Támogatott projektek várható száma: 2.500- 3.000 db Igényelhető támogatás: 25 millió Ft

Támogatás intenzitás: 40-50%

-              Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege - egyéni és kollektív projekt esetén is- maximum 25 millió forint.

-              A támogatás maximális mértéke a közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 50%-a.

-              A fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.

 

Olyan mezőgazdasági termelők pályázhatnak, akik: 

-              Rendelkeznek legalább 6000 STÉ üzem mérettel az elmúlt lezárt teljes üzleti éveben és üzemméretük legalább 50%-a kertészeti tevékenységből származik (fiatal gazdák esetén csak lezárt üzleti év szükséges, tehát 2020-ban alapított vállalkozással már 40 év alatti mezőgazdasági termelők tudnak pályázni).

-              A támogatási kérelem benyújtását megelőző évben az árbevétel legalább 50%-a mezőgazdasági termelésből származott.

-              Pályázhat őstermelők családi gazdasága és családi mezőgazdasági társaság is.

A támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség. Kollektív projektnek minősül a termelői csoport, a termelői szervezet, a mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet által végrehajtott projekt.

 

-              A tagok összeszámolt árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből kell, hogy származzon.

-              A tagok legalább 50%-ának rendelkeznie kell minimum 6000 STÉ-vel, amelyből 50% kertészeti tevékenységből származik.

 

Kötelező vállalások: 

-              Amennyiben a pályázat benyújtása előtt a támogatást igénylő alkalmazottat foglalkoztatott, nyertes pályázat esetén a fenntartási időszakban (5 év) a foglalkoztatotti bázislétszámot nem csökkentheti, a pályázat benyújtását megelőző átlaglétszám hoz képest.

-              Ha új alkalmazottak számának bővítésére tett vállalást, akkor ezt a bázislétszámon felül kell teljesíteni.

 

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam legfeljebb 24 hónap.

 

A támogatási kérelem benyújtásának határideje:

Első szakasz: 2021. július 7. -2021. július 20.

Második szakasz: 2021. július 21.-2021. augusztus 3.

Harmadik szakasz: 2021. augusztus 4. -2021. augusztus 17.

Negyedik szakasz: 2021. augusztus 18. - 2021. augusztus 31.

Ötödik szakasz: 2021. szeptember 1. -2021. szeptember 14.

Hatodik szakasz: 2021. szeptember 15. -2021. szeptember 28.

 

Keresse bizalommal értékesítőinket

További híreink

Pöttinger vetőgépek és grubberek raktárkészletről
azonnal elvihetők

Pöttinger vetőgépek grubberek raktárról
»

Új kollégákat keresünk

Állás
»

Oldalak